Nu är det klart! Du får sätta upp ett Attefallshus

Riksdagen har röstat igenom lagförslaget som gör det tillåtet att sätta upp ett s k komplementbostadshus på din tomt. Det enda som krävs är att du anmäler detta till kommunen.

 

Några andra regler följer här:

- Ditt Attefallhus får ha en yta på max 25 kvadratmeter. Om du redan har en friggebod är det inget problem,  det är möjligt att ha både friggebod och attefallhus på tomten.

- Du måste följa reglerna i Plan- och bygglagen.

- Om huset ska stå mindre än 4,5 meter från din grannes tomtgräns krävs grannens medgivande. Om din granne inte ger sitt medgivande kan du söka bygglov hos kommunen och låta dem avgöra frågan. Var dock beredd på en frostig framtida relation till grannen…

- Attefallshuset ska vara ett komplement till ditt befintliga bostadshus. Det går alltså inte för sig att sätta upp ett Attefallshus på en obebyggd tomt.

- Det får vara max fyra meter högt från mark till taknock (högsta punkten på taket).

- Du kan dela upp de 25 kvadratmetrarna på t ex 15 kvm bostad och 10 kvm förråd.