Attefallshus – Vad är det och hur går det till?

Vad är attefallshus?

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus. Byggnaden får endast byggas eller placeras på en tomt där det idag redan finns en- eller tvåbostadshus. Skulle det inte finnas ett bostadshus på tomten, får du alltså inte bygga ett attefallshus där.

Bygglov för attefallshus

Att utföra byggandet av ett attefallshus inom den befintliga detaljplanen kräver inget bygglov. Däremot är du skyldig att göra en anmälan till byggnadsnämnden. Ett besked om start krävs för att få börja bygga och ett slutbesked krävs för att ta byggnaden i bruk.

Vad kostar ett attefallshus?

Att köpa attefallshus som lyfts in på din tomt kan variera mycket i kostnad. Dock bör du räkna med en kostnad på 300 000 kronor upp till en bit över miljonen. Ska du bygga ett attefallshus själv måste en hel del material beställas och övriga delar så som kök, och badrum måste köpas till. Här bör du räkna med att kostnaden för byggsatsen kan kosta från 25 000 till 250 000 kronor. I en artikel på viivilla.se kan du läsa mer om kostnaden för ett attefallshus.

Hur stort är ett attefallshus?

2020-03-01 kom den nya regeln att attefallshus-regeln som säger att det nu är möjligt att bygga/placera ett attefallshus på 30 kvadratmeter på tomten. Om du ska använda ditt attefallshus som en komplementbyggnad får huset inte vara större än 25 kvadratmeter, medan om du ska använda ditt attefallshus som komplementbostadshus får du bygga högst 30 kvadratmeter.

Hur högt får ett attefallshus vara?

Den högsta höjden du får använda dig i ditt attefallshus är 4 meter från mark till taknock.

Om du bryter mot lagen

Om du bygger eller placerar ett attefallshus utan att göra en anmälan och får ett startbesked klassas bygget som svartbygge. Byggnadsnämnden kan då ta ut en byggsanktionsavgift och be dig riva ditt attefallshus.

Köpa nyckelfärdigt attefallshus

Det finns många fördelar med att köpa ett nyckelfärdigt attefallshus. Den främsta fördelen är att huset lyfts direkt på plats och är hyfsat klart för att användas omgående. Du slipper också själva byggarbetet och har ett attefallshus byggt av proffs.