Nyckelfärdiga attefallshus – Vad är det och hur går det till?

Vad är attefallshus?

Ett attefallshus är en bygglovsbefriad komplementbyggnad eller komplementbostadshus. Byggnaden får endast byggas eller placeras på en tomt där det idag redan finns en- eller tvåbostadshus. Skulle det inte finnas ett bostadshus på tomten, får du alltså inte bygga ett attefallshus där.

Bygglov för attefallshus

Att utföra byggandet av ett attefallshus inom den befintliga detaljplanen kräver inget bygglov. Däremot är du skyldig att göra en anmälan till byggnadsnämnden. Ett besked om start krävs för att få börja bygga och ett slutbesked krävs för att ta byggnaden i bruk.

Vad kostar ett attefallshus?

Att köpa attefallshus som lyfts in på din tomt kan variera mycket i kostnad. Du bör räkna med en kostnad på allt från 300 000 kronor upp till en bit över miljonen. Ska du bygga ett attefallshus själv måste en hel del material beställas och övriga delar såsom kök, och badrum måste köpas till.Ett garage kommer till exempel att landa på en betydligt lägre prislapp än ett permanentboende. Här bör du räkna med att kostnaden för byggsatsen kan kosta från 25 000 till 250 000 kronor. I en artikel på viivilla.se kan du läsa mer om kostnaden för ett attefallshus.

Hur stort är ett attefallshus?

Den 1 mars 2020 kom den nya attefallshus-regeln som säger att det nu är möjligt att bygga eller placera ett attefallshus på 30 kvadratmeter på tomten. Om du ska använda ditt attefallshus som en komplementbyggnad, får huset inte vara större än 25 kvadratmeter. Om du däremot medan om du ska använda ditt attefallshus som komplementbostadshus får du bygga upp till 30 kvadratmeter.

En komplementbyggnad kan vara ett växthus, ett garage eller en bastu. Ett komplementbostadshus däremot, är avsedd för att någon ska bo där, antingen som permanentboende, fritidshus eller för visstidsuthyrning.

Hur högt får ett attefallshus vara?

Den högsta höjden du får använda dig i ditt attefallshus är 4 meter från mark till taknock.

Om du bryter mot lagen

Om du bygger eller placerar ett attefallshus utan att göra en anmälan och får ett startbesked, klassas bygget som svartbygge. Byggnadsnämnden kan då ta ut en byggsanktionsavgift och be dig riva ditt attefallshus.

Se därför alltid till att avvakta med att placera eller bygga ditt attefallshus på tomten fram till dess att din ansökan har blivit godkänd. På så vis kan du försäkra dig om att du slipper åka på onödiga kostnader till följd av ren och skär otålighet – trots att bygget i sig har följt konstens alla regler.

Köp nyckelfärdiga attefallshus

Det finns många fördelar med att köpa nyckelfärdiga attefallshus. Den främsta fördelen är att huset lyfts direkt på plats och är så gott som klart för att användas omgående. Du slipper dessutom själva byggarbetet och har ett nyckelfärdigt attefallshus byggt av proffs.

Det finns flera aktörer som levererar färdiga attefallshus.