Bygga attefallshus själv

Vad kostar det att bygga ett attefallshus?

Vad det kostar att bygga ett attefallshus varierar mycket. Allt beror på hur mycket du som ska bygga kan göra själv, och hur mycket hjälp du behöver få. Det som avgör kostnaden mest är hur huset ska användas. Det vill säga om du ska ha full inredning för att kunna bo i huset året runt eller om ditt attefallshus ska användas som exempelvis ateljé eller växthus.

Fyra huvudkategorier på kostnader

Det finns idag fyra olika huvudgrupper av kostnader när du ska bygga attefallshus, vilka du ser nedan. På attefallshus.se kan du se en grundlig kalkyl på vad ett attefallshus kan kosta om du ska bygga själv.

 1. Ansökningskostnad
 2. Markarbete och förberedelse, vilket kan vara att koppla vatten, avlopp, utföra schaktning etcetera)
 3. Uppförande – göra det själv eller inte?
 4. Färdigställande av ditt attefallshus

Hur många attefallshus får man bygga?

Du kan bygga fler attefallshus på din tomt. Dock får den totala ytan på dessa vara max 30 kvadratmeter.

Attefallshus – regler för att bygga

 • Husen kan byggas med kök, badrum och ”åretruntstandard”
 • Högsta höjden från mark till tak är 4 meter
 • Husen får byggas utan ett bygglov om de byggs 4,5 från din tomtgräns. Du behöver annars ett tillstånd från din granne.
 • Om du har ett bygge som ska vara ett komplementbostadshus måste du anmäla detta till kommunen
 • Kravet för att bygga ett komplementbostadshus är att du måste ha en huvudbyggnad på tomten.
 • Din kommun kan komma att kräva ett bygglov i vissa fall

Bygga attefallshus – checklista

Nedan hittar du en checklista och frågor på vad du behöver tänka på när du ska bygga ett attefallshus. Vill du läsa djupare på varje del i checklistan kan du göra detta i ett inlägg på bimhouse.se.

 • Varför vill du bygga ett attefallshus?
 • Får du bygga attefallshus på din tomt?
 • Ska huset vara en komplementbyggnad eller komplementbostadshus?
 • Vilka handlingar behövs?
 • Vilken budget har jag?
 • I vilka fall kommer jag behöva anlita firma?
 • Har jag ett startbesked?
 • Plintar eller platta på mark?
 • Vilken inredning?
 • Har jag fått mitt slutbesked?